Equip d'educadores en rotllana en la realització de formació

Pedagogia de l’observació i la documentació

 

De la  mà de la Rocío Galindo a l’Escola Bressol El Cabusset i l’Escola Bressol La Granota, i amb l’Èlia Martínez Cava a l’Escola Bressol La Blaveta, els equips s’endinsen en “La  pedagogia de l’observació i la documentació”.

L’observació i la documentació pedagògiques són una pràctica clau per poder analitzar, comprendre i comunicar els processos d’aprenentatge i de relació dels infants durant la seva activitat autònoma.

La documentació ens permetrà modificar i reajustar les nostres propostes, concepcions, interpretacions, actuacions, entorns educatius, etc., d’allò observat i registrat a partir de les accions dels infants, des de la seva manera de fer i d’imaginar, des dels seus llenguatges, sense programacions didàctiques que, amb finalitats d’aprenentatge predefinides i amb la directivitat de l’adult, silenciarien l’infant i no ens permetrien conèixer-lo.

Per tant, sortim  de la idea de col·lectivitat  afavorint  un context educatiu que permet  l’emergència de la individualitat  i el desenvolupament de la pròpia  identitat. L’observació i la documentació esdevenen  imprescindibles per a donar el lloc que li correspon a la particularitat,  a la idea d’ésser únic i  capaç,  en un context institucional i col·lectiu com és l’escola.

L’observació i l’escolta, a través de la documentació pedagògica,  pot transformar la imatge interna de la infància:  construint-la de manera compartida amb l’equip, la família, l’entorn i l’infant mateix;  modificant la nostra pròpia imatge com a educadors i educadores; fent de l’escola un centre d’investigació i d’innovació pedagògica constant, i garantint d’aquesta manera la seva qualitat educativa.

I, amb aquests previs, es proposen observacions, recollida de dades i testimonis de manera planificada i sistemàtica,  en diferents moments però sempre quan està passant. Això, permetrà  compartir i  fer visibles les persones i els processos, construint identitat i memòria.  Posteriorment, es farà públic, però ara ja,  com a documentació interpretada i argumentada, passant del simple intercanvi a la comunicació.