Educació en el lleure

Treballem per garantir que tots els infants i adolescents rebin l’atenció i l’educació adequada a les seves característiques, condicions i necessitats.

Entenem l’educació no formal com un espai de vital importància per a la formació de la persona, i el temps de lleure com a imprescindible per al correcte desenvolupament dels infants.