escena de treball en una taula, es veuen les mans amb un bolígraf, una calculadora, i una noia que anota en una llibreta

Auditoria interna i externa a Ziga Zaga

El passat 16 de febrer, a l’oficina de Ziga Zaga, vam fer l’auditoria interna anual. Malgrat que és a nivell intern, la duem a terme amb una auditora externa que ens ofereix una visió més objectiva del nostre Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ).

El nostre SGQ es regeix per la norma ISO 9001:2015, segons la qual tenim la certificació  per al Desenvolupament de projectes i prestació de serveis socioeducatius adreçats a la infància i la joventut i serveis de cuina per a col·lectivitats. Per mantenir aquesta certificació, cal que anualment fem una auditoria externa, en el nostre cas amb Bureau Veritas, de seguiment o de recertificació.

Enguany, l’auditoria externa ha estat de seguiment. Es va fer el passat 14 de març, amb una bona resolució, ja que els auditors consideren que estem fent una bona aplicació de la norma ISO. Què vol dir això? Vol dir que complim els requisits de la norma pel que fa a l’establiment i assoliment d’objectius; definició de procediments a seguir; orientació a la millora tenint en compte la veu de totes les persones que formen part de l’entitat, sigui com a part de l’equip o com a persones usuàries i clients externs; garantia de traçabilitat i una avaluació acurada del SGQ en finalitzar cada curs. En definitiva, vol dir que vetllem per l’aplicació de la nostra Política de Qualitat, garantir la voluntat de millora contínua.