Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència

Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes és un objectiu de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. La Organització de les Nacions Unides diu:

“La ciència i la igualtat de gènere són vitals per realitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible, inclosos en l’Agenda 2030. En els últims 15 anys, la comunitat internacional ha fet un gran esforç inspirant i promovent la participació de les dones i les nenes a la ciència. Desafortunadament, elles segueixen enfrontant-se a barreres que els impedeixen participar plenament en aquesta disciplina. D’acord amb un estudi realitzat a 14 països, la probabilitat que les estudiants acabin una llicenciatura, un mestratge i un doctorat en alguna matèria relacionada amb la ciència és del 18%, 8% i 2%, respectivament, mentre que la probabilitat per als estudiants masculins és del 37%, 18% i 6%.”

Encara avui, barreres jurídiques, econòmiques, socials i culturals impedeixen la participació en condicions d’igualtat de les dones i les nenes en la ciència. Per aquest motiu, l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible té present el dia 11 de febrer, Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència.

Des de Ziga Zaga, ens hi unim i continuem treballant per una educació que afavoreixi l’assoliment de la igualtat d’oportunitats i la no discriminació amb perspectiva interseccional.