Sala d'usos múltiples amb diferents propostes de joc de moviment, tipi, material d'exploració...

L’Espai de Joc de La Granota inicia la seva activitat

Sala d'usos múltiples amb diferents propostes de joc de moviment, tipi, material d'exploració...

El passat dimarts 14 de gener es va posar en marxa l’Espai de Joc a l’Escola Bressol Municipal La Granota d’El Prat. Com en el cas de l’Espai de l’Escola Bressol Municipal La Blaveta, s’oferirà el servei dos dies a la setmana, concretament, dimarts i dijous de 17.00 a 19.00 h.

L’Espai de Joc vol donar resposta a la demanda de les famílies de disposar d’un espai on poder gaudir del joc amb els seus fills i filles. Així, té la missió d’oferir un espai de joc i socialització per als infants i d’encontre per a les famílies.

Permet, no només compartir temps i espai de joc i relació amb llurs fills i filles i altres adults, sinó també el privilegi d’observar l’infant en el seu joc i en la relació amb els iguals, en un entorn lúdic, ric i pensat amb cura per tal d’afavorir el seu desenvolupament integral. S’ofereix a infants de 0 a 3 anys (i germans fins a 6 anys).

Actualment, les famílies poden gaudir dels serveis següents:

  • Espai Nadó (Escola Bressol Municipal El Cabusset), dimarts de 15.00 a 17.00
  • Espai Familiar (Escola Bressol Municipal El Cabusset), dilluns de 16.30 a 18.30 h
  • Espai de Joc (Escola Bressol Municipal La Blaveta), dilluns i dimecres de 17.00 a 19.00 h
  • Espai de Joc (Escola Bressol Municipal La Granota), dimarts i dijous de 17.00 a 19.00