Que el nostre dia a dia no ens faci oblidar…

Treballar amb infants vol dir comptar amb poca certesa i moltes incerteses.

El que ens salva és buscar i no perdre el llenguatge de la meravella que perdura,

en canvi, en el ulls i  en la ment dels nens i nenes.

Loris Malaguzzi

 

 

Mai hauríem de deixar de preguntar-nos, de buscar, de provar, de no donar tot per sabut i après… ens equivocaríem i molt.

Preguntar-se contínuament és una actitud absolutament ètica i respectuosa… els infants es mereixen tots els nostres esforços.

Preguntar-se posa en el centre l’infant, el què i com oferir-li el millor que li permeti ser, aprendre i créixer.

Provocar en la seva mirada la meravella  del descobriment continu que suposa el món i totes les possibilitats que s’obren al seu pas.

 

Quina sort poder compartir-ho amb ells i elles.