Dia Internacional dels Drets de l’Infant

Avui, 20 de novembre, es commemora l’aprovació de la Declaració dels Drets dels Infants (1959) i de la Convenció dels Drets dels Infants (1989).

Tot infant, sense discriminació de cap mena, té reconeguts uns drets des del moment del naixement, inalienables i irrenunciables, com a persona que és i tenint en compte les particularitats de l’etapa de la vida en la qual es troba. Tanmateix, lluny de ser quelcom superat, convé recordar i reivindicar que l’infant és subjecte de ple dret. Contínuament, arreu del món, els drets dels infants es veuen vulnerats.

Durant aquest any, la situació d’emergència sanitària per Covid ha generalitzat i, intensificat en alguns casos, la vulneració de drets dels infants. El tancament d’escoles durant el confinament, ha dificultat l’exercici del dret a l’educació. S’ha negat el joc a l’aire lliure. S’ha privat als infants de contacte amb persones estimades. S’ha intensificat la desprotecció d’infants en situació de risc o que pateixen les conseqüències de la crisi socioeconòmica desencadenada durant el confinament.

Ara bé, tan aviat com s’han tornat a obrir les portes de les escoles, personal educatiu, monitoratge, personal de cuina, personal administratiu, de neteja, etc. us heu deixat la pell per fer possible que els infants exerceixin els seus drets, amb seguretat, durant la seva permanència al centre -a l’educació, al joc i l’esbarjo, a la salut, a l’alimentació, a créixer i desenvolupar-se de manera sana, amb comprensió i afecte -, també, en cas de confinament temporal, si s’ha donat el cas.

En un dia com avui, recordem i reivindiquem els Drets dels Infants, però també la tasca de totes les persones que treballem amb menors i que, per tant, tenim certa responsabilitat en la garantia de l’exercici dels drets que els són reconeguts.