ALLARGAMENT

L’allargament de jornada, durant els primers quinze dies del mes de juliol, ofereix la possibilitat de donar continuïtat a l’estada de l’infant a l’Escola Bressol. Es tracta d’un servei que es realitza en la franja horària de 15h a 17h, amb la mateixa estructura i línia pedagògica que es desenvolupa al llarg del curs.

El personal que durà a terme el servei són els/les mateix/es educadors/es de l’equip de suport que realitzen la seva tasca amb els infants a l’escola bressol al llarg del curs. Això permet establir una relació estable i regular que dóna confiança i seguretat als nens i nenes participants.

Per confeccionar els grups d’infants es tenen en compte les diferents edats, respectant la continuïtat del grup-classe, sempre que això sigui possible. Aquesta  distribució es concreta amb l’escola.

L’activitat del berenar es continuarà realitzant durant el servei d’allargament. Des del personal i servei de cuina es garanteix l’elaboració i preparació dels aliments atenent al menú estipulat al centre.

Aquest curs no es podrà oferir el servei d'allargament de jornada de l'1 al 15 de juliol de 15 a 17 h, ja que implicaria trencar el grup bombolla i posar en perill la traçabilitat.

 

BRESSOL D'ESTIU

L’Ajuntament de Barcelona organitza cada any la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu. Des de Ziga-Zaga participem d’aquesta,  treballant  conjuntament amb les AMPA/AFA de les escoles bressol municipals de Barcelona, oferint a les famílies l’activitat de Bressol d’Estiu, una possibilitat d’allargar l’estada dels seus infants a l’escola bressol durant el mes de juliol i ajudar a conciliar la vida laboral i familiar. Aquest servei és obert a tots els infants escolaritzats durant el curs escolar.

El nostre objectiu principal és donar continuïtat al procés educatiu dels infants, respectant la línia i criteris metodològics del centre.  Per portar-ho a terme ens coordinem tant amb les direccions com amb els equips educatius de les mateixes escoles bressol.

El Bressol d’Estiu pretén oferir un espai educatiu i de qualitat pels infants, afavorint el desenvolupament integral d’aquest, acollint i atenent en tot moment les necessitats individuals de cada nen/a; creant un ambient afectiu i positiu que afavoreixi la integració i adaptació dels infants procedents d’altres escoles bressol, així com la familiarització a les noves dinàmiques que es puguin donar.

Treballar al voltant de L’ESTIU ens permetrà fer una proposta d’activitats ajustada a les necessitats de cada grup d’infants, des dels lactants als més grans. Es treballarà L’AIGUA com l’element principal, a partir del joc i l’experimentació de les seves qualitats, així com de les sensacions que proporciona.