Allargament i Bressol d'Estiu

ALLARGAMENT

L’allargament de jornada, durant els primers quinze dies del mes de juliol, ofereix la possibilitat de donar continuïtat a l’estada de l’infant a l’Escola Bressol. Es tracta d’un servei que es realitza en la franja horària de 15h. a 17h., amb la mateixa estructura i línia pedagògica que es desenvolupa al llarg del curs.

BRESSOL D'ESTIU

L’Ajuntament de Barcelona organitza cada any la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu.

Des de Ziga Zaga participem d’aquesta, treballant  conjuntament amb les AMPA/AFA/AFI de les escoles bressol municipals de Barcelona, oferint a les famílies l’activitat de Bressol d’Estiu, una possibilitat d’allargar l’estada dels seus infants a l’escola bressol durant el mes de juliol i ajudar a conciliar la vida laboral i familiar. Aquest servei és obert a tots els infants escolaritzats durant el curs escolar.