Clàusula recepció CV

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l’informem que les dades personals aportades seran tractades per ZIGA- ZAGA, S.L., S.L., amb domicili a C/ GENERAL JOSEP MANSO I SOLÀ, 14 BAIXOS 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Barcelona) (Responsable del Tractament).

Les dades aportades seran tractades amb l’única finalitat de fer partícip a l’interessat en els processos de selecció de personal oberts actualment o per futurs processos en el que el candidat pugui encaixar, no podent ser utilitzades per altres finalitats. En cas de produir-se alguna modificació a les seves dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les dades degudament actualitzades. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal.

Les dades es conservaran durant un termini màxim de tres mesos, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les mateixes garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció.

Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a C/ GENERAL JOSEP MANSO I SOLÀ, 14 BAIXOS 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Barcelona) o enviant un correu electrònic a info@ziga-zaga.com, indicant el tipus de dret que vol exercir i acompanyant la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document anàleg en dret. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, també té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).