Inici

Suport a projecte i/o serveis

Amb mans fermes i compromeses

Facilitem personal i col•laborem a partir d’elaboració de programes específics, en diversos serveis i projectes de gestió pública o privada de caire social, sempre en coordinació amb diferents serveis d’atenció a les persones.


Alguns dels que portem a terme son:

  • Suport programes d’inserció laboral: A partir de cursos de formació ocupacional i coordinació amb diverses entitats col•laborem en el procés d’ inserció laboral de persones amb dificultats.
  • Suport programes dona: Col•laborem en programes de promoció de la dona i donem suport a projectes dirigits a noies joves.
  • Suport programes per adolescents i joves: col•laborem amb el suport de personal en diverses iniciatives municipals en projectes dirigits a adolescents i joves.
  • Suport NEE: Facilitem personal format i amb experiència per tal de recolzar els processos educatius amb infants amb necessitats educatives especials en diferents centres.
  • Acció Comunitària i processos participatius: Projectes coordinats amb administracions públiques on treballem diferents temàtiques de la societat actual. En general tenen com a finalitat: generar dinàmiques participatives i de respecte envers l’entorn, la mediació i prevenció de possibles conflictes i la promoció d’activitats de caire cultural, socials, esportives o mediambientals.

Notícies

L'horari d'oficina és de 9 a 14h i de 16:00 a 18:00h de dilluns a dijous. Els divendres l'horari és de 9 a 14h.   Gràcies.