Inici

Projectes socials

Des de la igualtat, integració i respecte de l'individu

Considerem:

L’individu com ésser social, en un context social i cultural concret. Aquest defineix a l’individu i, alhora l’individu el redefineix actuant amb una capacitat transformadora. Es tracta, doncs, de la interacció individu-medi social.

Treballem:

  • Per dotar a la persona dels mecanismes i eines necessàries per a poder desenvolupar les seves aptituds i capacitats, de manera autònoma, a la societat concreta en la que viu.
  • Per un exercici responsable considerant a l’individu com a ciutadà de drets i deures
  • Per una societat igualitària, sense discriminació per motius de sexe, raça, cultura i/o discapacitat.
  • Pel “... ple desenvolupament de la personalitat en el respecte dels principis democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals” (Constitució Espanyola. Article 27.2)
  • Per a “una educació que afavoreixi la cultura general i permeti, en condicions d’igualtat d’oportunitats, desenvolupar les aptituds i l’enteniment individual, el sentit de responsabilitat moral i social, i esdevenir un membre útil de la societat” (Declaració dels Drets de l’Infant. Principi VII)
  • Tenint presents les diferències individuals.
  • Afavorint i posant a disposició la màxima diversificació de recursos i eines per facilitar la participació en les eleccions afavorim la responsabilització en el procés i un grau òptim de maduresa.
  • Per superar les limitacions i mancances en condicions d’igualtat d’oportunitats, rebent el tractament educatiu més adient per arribar a un grau òptim de desenvolupament de totes les potencialitats. Cal parlar, doncs, d’oportunitats per la igualtat i no tant d’igualtat d’oportunitats.


Notícies

L'horari d'oficina és de 9 a 14h i de 16:00 a 18:00h de dilluns a dijous. Els divendres l'horari és de 9 a 14h.   Gràcies.