Inici

Missió i valors

L’atenció a les persones potenciant processos d’aprenentatge i socialització que contribueixin a una millora en la qualitat de vida.

Basat amb un model on les persones son el centre de les propostes i accions, participatiu i vinculat amb l’entorn, impulsor de xarxes de cooperació, flexible per tal d’atendre la particularitat de les diferents situacions, innovador, respectuós amb la diversitat, entenent-la com a quelcom essencial i inherent a la vida, impulsor de dinàmiques democràtiques on el diàleg i l’acord es fomenten com a eines per a resoldre les dificultats.

Volem contribuir al descobriment i creixement personal. Possibilitant les relacions i l’accés a la cultura, l’adquisició de coneixements, hàbits i pautes, afavorim l’ autonomia, i promovem la participació responsable com a ciutadans de ple dret. Sent prioritari per l’ entitat l’ atenció i protecció de la infància, l’ adolescència i la joventut.

Notícies

L'horari d'oficina és de 9 a 14h i de 16:00 a 18:00h de dilluns a dijous. Els divendres l'horari és de 9 a 14h.   Gràcies.