Inici

Formació interna

L'educació, amb petites accions, grans possibilitats

Des de l’entitat es dissenya el pla de formació interna per a tots els treballadors i treballadores a partir de les necessitats i interessos, sempre prioritzant la formació obligatòria atenent la normativa i marc legal vigent.

Els objectius generals de la formació interna son:

 • Cobrir les possibles mancances formatives detectades en el diagnòstic de necessitats.
 • Donar resposta als interessos o temàtiques concretes dels equips
 • Potenciar el coneixement, grau de participació i implicació en els diferents projectes.
 • Consolidar i cohesionar els equips de treball.
 • Facilitar la promoció interna.
 • Optimitzar els recursos humans i materials.
 • Unificar tècniques de treball i actituds professionals.


La formació es revisa i posa en marxa de forma anual.

Alguns exemples:

 • Riscos Laborals.
 • Manipulació d’aliments.
 • Primers auxilis.
 • Primers auxilis 0-3 anys
 • L’ acollida i el contacte amb famílies com educadores de suport a l’Escola Bressol.
 • El desenvolupament dels infants durant els tres primers anys de vida i recursos.
 • El massatge infantil.
 • El Joc un recurs educatiu.
 • Educació i conflicte: els límits.
 • Recursos i activitats pel mig dia.
 • Resolució de conflictes.
 • Les cançons com a recurs educatiu.
 • Psicomotricitat a l’escola.
 • Educació Musical.
 • ...


Notícies

L'horari d'oficina és de 9 a 14h i de 16:00 a 18:00h de dilluns a dijous. Els divendres l'horari és de 9 a 14h.   Gràcies.