Inici

Educació en el lleure

Omplint les mans de vida i color

Treballem a partir de la concepció que “tots els nens i nenes tenen dret a l’educació, a la cultura i al joc per arribar a ser un membre útil de la societat(Principi 7. Drets dels Infants). Cal, doncs, treballar per tal que tots els infants i adolescents rebin l’atenció i educació adequada a les seves característiques, condicions i necessitats.

Entenem l’educació no formal com un espai de vital importància per a la formació de la persona. El temps lliure de l’infant, adolescent i jove és un temps qualitativa i quantitativament important, ja que condiciona i modela en gran mesura molts dels seus hàbits, habilitats, actituds i valors.

Principis pedagògics recollits en els nostres projectes son:

  • Coeducació
  • Compromís
  • Diversitat
  • Felicitat
  • Solidaritat
  • Natura
  • Convivència i treball conjunt
  • La paraula – la pau


Notícies

L'horari d'oficina és de 9 a 14h i de 16:00 a 18:00h de dilluns a dijous. Els divendres l'horari és de 9 a 14h.   Gràcies.