ZIGA ZAGA, ENTITAT HOMOLOGADA DINS EL PLA BARCELONA ESPORT EN EDAT ESCOLAR

Les activitats extraescolars tenen un alt valor educatiu i socialitzador i han de garantir l’accés de tots els infants, independentment del context socioeconòmic. Per segon any consecutiu, ZIGA ZAGA és entitat homologada per l’Ajuntament de Barcelona dins el Pla Barcelona Esport en Edat Escolar. L’objectiu és facilitar l’accés i/o abaratir les despeses per als nens i nenes que pertanyen a famílies amb rendes baixes a la pràctica d’activitats físiques i esportives en horari extraescolar.  http://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/