A PUNT PER ENGEGAR ELS ESPAIS FAMILIARS D’EL PRAT DE LLOBREGAT

El proper mes de novembre està prevista la posada en marxa dels Espais Familiars d’El Prat de Llobregat a les escoles La Blaveta i El Cabusset, gestionats per Ziga Zaga.

A l’EBM El Cabusset es duran a terme els serveis d’Espai Nadó i Espai Familiar (una sessió setmanal).

A l’EBM La Blaveta s’engegarà el servei d’Espai de Joc dos dies a la setmana.

L’equip responsable del servei el formen professionals de l’educació, especialitzades en petita infància i atenció a les famílies, i vinculades als centres educatius.

Més informació http://www.elprat.cat/educacio/escoles-bressol-municipals/serveis-families-amb-infants-de-0-3-anys